česky | English

ORCHESTRÁLNÍ SKLADBY
 

SYMFONIE:

Symfonie č. 1 c moll, B9 („Zlonické zvony“)
Symfonie č. 2 B dur, op. 4, B12
Symfonie č. 3 Es dur, op. 10, B34
Symfonie č. 4 d moll, op. 13, B41
Symfonie č. 5 F dur, op. 76, B54
Symfonie č. 6 D dur, op. 60, B112
Symfonie č. 7 d moll, op. 70, B141
Symfonie č. 8 G dur, op. 88, B163
Symfonie č. 9 e moll, op. 95, B178 „Z Nového světa“

 

KONCERTY A KONCERTANTNÍ SKLADBY:

Koncert pro violoncello a orchestr h moll, op. 104, B191
Koncert pro housle a orchestr a moll, op. 53, B108
Koncert pro klavír a orchestr g moll, op. 33, B63
Romance pro housle a orchestr f moll, op. 11, B39
Mazurek pro housle a orchestr e moll, op. 49, B90
Rondo pro violoncello a orchestr g moll, op. 94, B181
Klid (také Klid lesa) pro violoncello a orchestr, op. 68/5, B182

 

SYMFONICKÉ BÁSNĚ, RAPSODIE A PŘEDEHRY:

Vodník, op. 107, B195
Polednice, op. 108, B196
Zlatý kolovrat, op. 109, B197
Holoubek, op. 110, B198

(Příroda, život, láska):
V přírodě, op. 91, B168
Karneval, op. 92, B169
Othello, op. 93, B174

Píseň bohatýrská, op. 111, B199
Husitská, op. 67, B132
Můj domov, op. 62, B125a
Slovanské rapsodie, op. 45, B86
Rapsodie a moll (Symfonická báseň), op. 14, B44
Vanda (předehra), op. 25, B97
(Tragická ouvertura/Dramatická ouvertura, B16a – předehra k opeře Alfred)

 

SERENÁDY A SUITY:

Serenáda E dur pro smyčcové nástroje, op. 22, B52
Serenáda d moll pro dechové nástroje, violoncello a kontrabas, op. 44, B77
Česká suita, op. 39, B93
Suita A dur, op. 98b, B190

 

TANCE A POCHODY:

Slovanské tance I. řada, op. 46, B83
Slovanské tance II. řada, op. 72, B147
Pražské valčíky, B99
Slavnostní pochod, op. 54, B88
Polonéza Es dur, B100
Polka „Pražským akademikům“, op. 53/A/1, B114
Kvapík E dur, op. 53/A/2, B119

 

RŮZNÉ:

Symfonické variace, op. 78, B70
Legendy, op. 59, B122
Scherzo capriccioso, op. 66, B131
Josef Kajetán Tyl - scénická hudba, op. 62, B125
Sedm skladeb pro malý orchestr (Meziaktní skladby), B15
Nokturno H dur, op. 40, B47
Fanfáry, B167

 

OPERY

Alfred, B16
Král a uhlíř - 1. zhudebnění, B21
Král a uhlíř - 2. zhudebnění, op. 14, B42, B151
Tvrdé palice, op. 17, B46
Vanda, op. 25, B55
Šelma sedlák, op. 37, B67
Dimitrij, op. 64, B127, B186
Jakobín, op. 84, B159, B200
Čert a Káča, op. 112, B201
Rusalka, op. 114, B203
Armida, op. 115, B206

 

ORATORIA, KANTÁTY, MŠE

Stabat mater, op. 58, B71
Requiem, op. 89, B165
Mše D dur („Lužanská“), op. 86, B153, B175
Te Deum, op. 103, B176
Svatá Ludmila, op. 71, B144, B205
Žalm 149, op. 79, B91, B154
Svatební košile, op. 69, B135
Americký prapor, op. 102, B177
Hymnus „Dědicové Bílé hory“, op. 30, B27, B102, B134
Slavnostní zpěv, op. 113, B202

 

KOMORNÍ SKLADBY

SMYČCOVÉ KVARTETY:

Smyčcový kvartet č. 1 A dur, op. 2, B8
Smyčcový kvartet č. 2 B dur, B17
Smyčcový kvartet č. 3 D dur, B18
Smyčcový kvartet č. 4 e moll, B19
Smyčcový kvartet č. 5 f moll, op. 9, B37
Smyčcový kvartet č. 6 a moll, op. 12, B40
Smyčcový kvartet č. 7 a moll, op. 16, B45
Smyčcový kvartet č. 8 E dur, op. 80, B57
Smyčcový kvartet č. 9 d moll, op. 34, B75
Smyčcový kvartet č. 10 Es dur, op. 51, B92 „Slovanský“
Smyčcový kvartet č. 11 C dur, op. 61, B121
Smyčcový kvartet č. 12 F dur, op. 96, B179 „Americký“
Smyčcový kvartet č. 13 G dur, op. 106, B192
Smyčcový kvartet č. 14 As dur, op. 105, B193
Dva valčíky, op. 54, B105
Andante appassionato, B40a
Kvartetní věta F dur, B120
Cypřiše (pro smyčcové kvarteto), B152

 

JINÉ KVARTETY:

Klavírní kvartet č. 1 D dur, op. 23, B53
Klavírní kvartet č. 2 Es dur, op. 87, B162
Maličkosti pro dvoje housle, violoncello a harmonium, op. 47, B79
Serenáda pro flétnu, housle, violu a triangl, B15bis

 

KVINTETY:

Smyčcový kvintet č. 1 a moll, op. 1, B7
Smyčcový kvintet č. 2 G dur (s kontrabasem), op. 77, B49
Smyčcový kvintet č. 3 Es dur, op. 97, B180
Klavírní kvintet č. 1 A dur, op. 5, B28
Klavírní kvintet č. 2 A dur, op. 81, B155

 

SEXTET:

Smyčcový sextet A dur, op. 48, B80

 

TRIA:

Klavírní trio č. 1 B dur, op. 21, B51
Klavírní trio č. 2 g moll, op. 26, B56
Klavírní trio č. 3 f moll, op. 65, B130
Klavírní trio č. 4 „Dumky“, op. 90, B166
Tercet C dur pro dvoje housle a violu, op. 74, B148
Drobnosti pro dvoje housle a violu, op. 75a, B149
Gavota pro troje housle, B164

 

HOUSLE A KLAVÍR:

Romance pro housle a klavír f moll, op. 11, B38
Nokturno pro housle a klavír H dur, op. 40, B48a
Capriccio pro housle a klavír, B81
Mazurek pro housle a klavír e moll, op. 49, B89
Sonáta pro housle a klavír F dur, op. 57, B106
Balada pro housle a klavír d moll, op. 15/1, B139
Romantické kusy pro housle a klavír, op. 75, B150
Sonatina pro housle a klavír G dur, op. 100, B183
Slovanský tanec č. 2 pro housle a klavír e moll, op. 46/2, B170

 

VIOLONCELLO A KLAVÍR:

Koncert pro violoncello a klavír A dur, B10
Polonéza pro violoncello a klavír A dur, B94
Rondo pro violoncello a klavír g moll, op. 94, B171
Klid (také Klid lesa) pro violoncello a klavír, op. 68/5, B173
Slovanský tanec č. 3 pro violoncello a klavír A (As) dur, op. 46/3, B172
Slovanský tanec č. 8 pro violoncello a klavír g moll, op. 46/8, B172

 

KLAVÍRNÍ SKLADBY

DVOURUČNÍ:

Polka Pomněnka, B1
Polka E dur, B3
Poetické nálady, op. 85, B161
Silhouety, op. 8, B98
Suita A dur, op. 98, B184
Humoresky, op. 101, B187
Valčíky, op. 54, B101
Eklogy, op. 56, B103
Skotské tance, op. 41, B74
Klavírní skladby, op. 52, B110
Mazurky, op. 56, B111
Impromptu d moll, B129
Dumka, op. 12/1, B136
Furiant, op. 12/2, B137
Humoreska Fis dur, B138
Dvě perličky, B156
Dvě klavírní skladby (Ukolébavka a capriccio), B188
Dva menuety, op. 28, B58

Dumka, op. 35, B64
Tema con variazioni, op. 36, B65
Furianty, op. 42, B85
Lístek do památníku, B158
Moderato A dur, B116
Lístky do památníku, B109
Otázka, B128bis
Polka Per pedes

 

ČTYŘRUČNÍ:

Slovanské tance I. řada, op. 46, B78
Slovanské tance II. řada, op. 72, B145
Legendy, op. 59, B117
Ze Šumavy, op. 68, B133
Nokturno H dur, op. 40, B48b

 

VARHANNÍ SKLADBY

Preludia a fugy, B302

 

PÍSNĚ

Biblické písně, op. 99, B185
Cigánské melodie, op. 55, B104
Písně, op. 2, B123 - B124
Písně milostné, op. 83, B160
V národním tónu, op. 73, B146
Cypřiše, B11
Čtyři písně, op. 82, B157
Dvě písně pro baryton, B13
Písně na slova Elišky Krásnohorské, B23
Sirotek, op. 5, B24
Rozmarýna, B24bis
Čtyři písně na slova srbské lidové poezie, op. 6, B29
Písně na slova z Rukopisu královédvorského, op. 7, B30
Večerní písně, op. 3, op. 9, op. 31, B61
Tři novořecké básně, op. 50, B84a, B84b
Dvě písně na lidové texty, B142
Ave Maria, op. 19b, B68
Hymnus k Nejsvětější Trojici, B82
Ave maris stella, op. 19b, B95A
Ukolébavka, B194

 

DVOJZPĚVY

Moravské dvojzpěvy, op. 20, B50
Moravské dvojzpěvy, op. 29, B60
Moravské dvojzpěvy, op. 32, B62
Moravské dvojzpěvy, op. 38, B69
Na tej našej střeše, B118
O sanctissima, op. 19a, B95B
Dětská píseň, B113

 

SBORY

Sborové písně pro mužské hlasy, B66
Kytice z českých národních písní, op. 41, B72
Z kytice národních písní slovanských, op. 43, B76
Pět mužských sborů na texty litevských národních písní, op. 27, B87
Čtyři sbory, op. 29, B59
V přírodě, op. 63, B126
Hymna českého rolnictva, op. 28, B143
Píseň Čecha, B73
Moravské dvojzpěvy (a cappella), B107

 

SKLADBY NEZVĚSTNÉ NEBO DOCHOVANÉ JEN ČÁSTEČNĚ

Mše B dur, B2
Polka Harfenice, B4
Kvintet b moll s klarinetem, B14
Sonáta f moll pro violoncello a klavír, B20
Dvě klavírní tria, B25 a B26
Tři nokturna pro orchestr (č. 2 „Májová noc“), B31
Sonáta a moll pro housle a klavír, B33
Romeo a Julie, předehra, B35
Oktet (serenáda), B36
Kačena divoká, B140
Smuteční pochod

 

NEDOKONČENÉ SKLADBY A NEUSKUTEČNĚNÉ NÁČRTY

Smyčcový kvartet C dur, B401
Smyčcový kvartet B dur, B402
Serenáda pro orchestr A dur, B403
Valčík, B404
Valčík, B405
Ecossaisen, B406
Allegretto a moll, B407
Klavírní kvartet B dur, B408
Motivy, B409
Klavírní skladba e moll, B410
Americká hymna, B411
Symfonie h moll, B412
Koncert pro orchestr, B413
Válečná předehra, B414
Rapsodie A dur, B415
Smyčcové kvartety, B416
Smyčcový kvartet, B 417
Koncert pro housle (symfonie) g moll, B418
Sonáta pro violoncello a klavír, B419
Symfonie „Oceán“ („Neptun“), B420
Capriccio, B421
Suita d moll, B422
Skici, B423
Rapsodie f moll, B424
Koncert (?), B425
Klavírní sonáta, B426
Andante cantabile, B427
Sonatina pro violoncello a klavír, B428
Orchestrální suita, B 429
Hiawatha, B430
Symfonie A dur, B431
Zjevení sv. Jana, B432
Klavírní skladby, B433
Andante pro violoncello a klavír, B434
Svatojanská muška, B435
Šárka, B436
Příchod ženichův, B437
Job, B438
Píseň písní, B439
Vlasty skon (Vlasta), B440
Horymír, B441
Zpěv z Lešetínského kováře, B204

 

ÚPRAVY CIZÍCH SKLADEB

Dvě irské písně, B601
Uherské tance č. 17 - 21, B602
Ruské písně, B603
Ha, ta láska, B604
Old Folks at Home, B605
Tisíckrát pozdravujeme tebe, B605bis
Vysocká polka, B606


^