česky | English

orchestrální skladby | nahrávky

SYMFONIE:

Symfonie č. 1 c moll, B9 ("Zlonické zvony")
Symfonie č. 2 B dur, op. 4, B12
Symfonie č. 3 Es dur, op. 10, B34
Symfonie č. 4 d moll, op. 13, B41
Symfonie č. 5 F dur, op. 76, B54
Symfonie č. 6 D dur, op. 60, B112
Symfonie č. 7 d moll, op. 70, B141
Symfonie č. 8 G dur, op. 88, B163
Symfonie č. 9 e moll, op. 95, B178 "Z Nového světa"

Symfonie č. 1 - 9 (souborné nahrávky)

 

KONCERTY A KONCERTANTNÍ SKLADBY:

Koncert pro violoncello a orchestr h moll, op. 104, B191
Koncert pro housle a orchestr a moll, op. 53, B108
Koncert pro klavír a orchestr g moll, op. 33, B63
Romance pro housle a orchestr f moll, op. 11, B39
Mazurek pro housle a orchestr e moll, op. 49, B90
Rondo pro violoncello a orchestr g moll, op. 94, B181
Klid (také Klid lesa) pro violoncello a orchestr, op. 68/5, B182

 

SYMFONICKÉ BÁSNĚ, RAPSODIE A PŘEDEHRY:

Vodník, op. 107, B195
Polednice, op. 108, B196
Zlatý kolovrat, op. 109, B197
Holoubek, op. 110, B198
 
(Příroda, život, láska):
V přírodě, op. 91, B168
Karneval, op. 92, B169
Othello, op. 93, B174
 
Píseň bohatýrská, op. 111, B199
Husitská, op. 67, B132
Domov můj, op. 62, B125a
Slovanské rapsodie, op. 45, B86
Rapsodie a moll (Symfonická báseň), op. 14, B44
Vanda (předehra), op. 25, B97
(Tragická ouvertura/Dramatická ouvertura, B16a – předehra k opeře Alfred)

 

SERENÁDY A SUITY:

Serenáda E dur pro smyčcové nástroje, op. 22, B52
Serenáda d moll pro dechové nástroje, violoncello a kontrabas, op. 44, B77
Česká suita, op. 39, B93
Suita A dur, op. 98b, B190

 

TANCE A POCHODY:

Slovanské tance I. řada, op. 46, B83
Slovanské tance II. řada, op. 72, B147
Pražské valčíky, B99
Slavnostní pochod, op. 54, B88
Polonéza Es dur, B100
Polka "Pražským akademikům", op. 53/A/1, B114
Kvapík E dur, op. 53/A/2, B119

 

RŮZNÉ:

Symfonické variace, op. 78, B70
Legendy, op. 59, B122
Scherzo capriccioso, op. 66, B131
Josef Kajetán Tyl - scénická hudba, op. 62, B125
Sedm skladeb pro malý orchestr (Meziaktní skladby), B15
Nokturno H dur, op. 40, B47
Fanfáry, B167