česky | English

rozsah díla

Antonín Dvořák patří mezi nejplodnější a nejvšestrannější hudební tvůrce 19. století. Vytvořil přes 400 jednotlivých kompozic různého formálního zaměření a rozsahu, od drobných klavírních skladeb až po celovečerní operní a oratorní díla s početným vokálně-instrumentálním aparátem. Dvořákovo dílo zahrnuje téměř všechny dobově užívané hudební formy.

♦ V oblasti orchestrální hudby se jedná zejména o symfonie, symfonické básně, koncertantní díla, rapsodie, serenády a tance - celkem přes 50 opusových celků.

♦ V žánru komorní hudby vytvořil řadu duet, trií, kvartetů a kvintetů nejrůznějšího nástrojového složení  - téměř 60 děl.

♦ Velkou část tvorby věnoval dílům pro jeviště - 11 oper a jedna scénická úprava oratoria.

♦ Významnou část skladatelova odkazu tvoří díla kantátová a oratorní - více než 10 děl.

♦ V oblasti vokální hudby zkomponoval více než 100 písní a dvojzpěvů a přes 20 sborových kompozic.

♦ Pro klavír vytvořil řadu cyklů i jednotlivých skladeb - přes 30 opusových celků.

♦ Dochovalo se také množství náčrtů k zamýšleným dílům stejně jako Dvořákovy klavírní výtahy vlastních skladeb a úpravy děl jiných autorů.