česky | English

v přírodě

OPUSOVÉ ČÍSLO 63
ČÍSLO V BURGHAUSEROVĚ KATALOGU 126
DATUM VZNIKU 24. - 27. ledna 1882
DATUM A MÍSTO PREMIÉRY
č. 4: 22. 11. 1882, Tábor
č. 3: 8. 3. 1884, Praha
č. 1: 23. 3. 1884, Praha
č. 2: 7. 12. 1884, Praha
č. 5: 13. 12. 1884, Praha 
kompletní provedení: 17. 11. 1889, Praha
INTERPRET PREMIÉRY
č. 4: zpěvácký spolek Hlahol, dir. Josef Pfeiffer
č. 3: zpěvácký spolek Lukes, dir. Josef Zubatý
č. 1: pražský Hlahol, dir. Karel Knittl
č. 2: zpěvácký spolek Lukes, dir. Josef Zubatý 
č. 5: zpěvácký spolek Lukes, dir. Josef Zubatý
kompletní provedení: dir. Augustin Vyskočil
1. VYDÁNÍ August Cranz, 1882, Hamburg
TEXT Vítězslav Hálek
ČÁSTI / VĚTY
1. Napadly písně v duši mou
2. Večerní les rozvázal zvonky
3. Žitné pole
4. Vyběhla bříza běličká
5. Dnes do skoku a do písničky!
DURATA cca 12 min.

    


Cyklus pro smíšený sbor bez doprovodu „V přírodě“ zhudebňuje vybrané básně ze stejnojmenné sbírky Vítězslava Hálka. Po Hymnu „Dědicové Bílé hory“ a po písňovém cyklu „Večerní písně“ se jednalo již o třetí případ, kdy se skladatel obrátil k dílu tohoto básníka. Volba textů s přírodní tematikou byla zjevně ovlivněna Dvořákovou láskou k přírodě, která je bohatě zdokumentována v jeho korespondenci a ve vzpomínkách současníků. Zhudebnění se vyznačuje melodickou krásou a téměř impresionisticky pojatou zvukovostí. Platí to zejména pro působivou evokaci atmosféry večerního lesa ve druhé části cyklu, která patří k nejkrásnějším výtvorům Dvořákovy sborové tvorby. Sbory mají většinou homofonní fakturu, jen v závěrečné části cyklu skladatel používá imitační a kanonické postupy. Dílo bylo zkomponováno v lednu 1882 a ještě v témže roce bylo vydáno nakladatelstvím Cranz v Hamburgu. Premiéry jednotlivých částí cyklu se odehrály postupně v časovém rozpětí necelých tří let po dokončení díla. K prvnímu soubornému provedení pravděpodobně došlo až 17. listopadu 1889 v Praze.